Tuesday, January 29, 2008

If you are not hapy with the way media portrays women, mobilise friends from your college or from your colony, who share the same dicsontent, and write to the producers, directors or others concenned with the show or event you are not happy about. Bring about the change. Do not watch it and whine.
TNIE 30.01.2008


"Role of Media in Women Epowerment" என்ற தலைப்பில் சென்னையில் நடந்த கருத்தரங்கில் நடிகை கௌதமி பேச்சு.

எல்லாம் சரிதாங்கோ, நீங்கள் சினிமாவில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் போதெல்லா பெண்களை மோசமாகச் சித்தரிக்கும் தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் சக நடிகர்களிடம் உங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளீர்களா? நீங்களே பெண்மையைக் கீழாகச் சித்தரிக்கும் பல படங்களில் நடித்துள்ளீர்களே, அப்போதெல்லாம் எங்கே போயிற்று உங்களது பெண் முன்னேற்றக் கொள்கைகள்? ஓய்வு பெற்று வீட்டில் இருக்கும்போது மட்டும் வருவதற்கு பெண் சுதந்திரம் என்ன பென்ஷனா?

No comments: